papirer med tal og noter

Grønne investeringer

Det er ikke bare politikerne og EU, der i stigende grad har vendt blikket og fokus på de grønne alternativer. Det er også tegn i sol og måne, der peger i retningen af at folk som du og jeg også...